Over CIF

Achtergrond informatie

The Council of International Fellowship (CIF) ) is ontstaan vanuit de Council of International Programs. Dit is een uitwisselingsorganisatie die is opgericht na de 2e wereldoorlog. Doel was om door middel van uitwisselingsprogramma’s een brug te slaan en begrip en verdraagzaamheid te bevorderen tussen deelnemers uit Duitsland en Amerika. Al snel werd het hele naoorlogse Europa er bij betrokken. Dit gedachtegoed is door CIF International voortgezet en uitgebouwd en is nog steeds leidend voor haar werk. Momenteel zijn er nationale afdelingen in 33 landen, waaronder Nederland. Tot nu toe hebben meer dan 7000 welzijnswerkers uit zo’n 120 verschillende landen deelgenomen aan een programma. In 2020 bestond CIF international 60 jaar. Meer over CIF / CIP International klik hier.

CIF-Netherlands organiseert elk jaar een uitwisselingsprogramma van twee weken voor welzijnswerkers en bemiddelt mensen die aan een internationaal programma in het buitenland willen deelnemen. Het wonen in gastgezinnen is een cruciaal onderdeel omdat dit de mogelijkheid geeft het land en zijn bevolking beter te leren kennen. We werken samen met de Hogeschool Utrecht, Instituut voor Social Work, minor International Development Work.

Uitwisselingsprogramma’s in andere landen met een professioneel CIF uitwisselingsprogramma worden volgens dezelfde principes georganiseerd: een algemene introductie en een individueel deel. De duur van de uitwisselingsprogramma’s varieert van 2 weken tot 12 maanden. De programma’s worden georganiseerd in o.a.: Argentinië, Australië, Baltische landen, Duitsland, Frankrijk, Finland/Rusland, Griekenland/Cyprus, India, Israel, Italië/Slovenië, Japan, Kenia, Nepal, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk/Tsjechië, Schotland (UK), Turkije, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Onder nieuws vindt u specifieke informatie per programma.

De uitwisselingsprogramma’s van CIF hebben tot doel

  • het verbreden van de praktische en theoretische kennis van de deelnemers op het gebied van welzijnszorg binnen het kader van sociale, culturele en politieke systemen;
  • het verdiepen van de kennis van de deelnemers en de ontvangende organisaties over het welzijnswerk in andere landen en culturen;
  • het verkrijgen van een goed inzicht in de recente ontwikkelingen op het eigen vakgebied in het gastland;
  • het delen van eigen kennis met andere deelnemers en collega’s;
  • het vergroten van het begrip voor – en kennis van – de verschillende culturen op de wereld en het leggen van internationale contacten tussen welzijnswerkers.

CIF bereikt deze doelen door welzijnswerkers uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen en hen een programma aan te bieden, waarvan de inhoud tijdens de individuele periode gericht is op de werksoort van keuze. Op deze manier wordt bereikt dat het programma zoveel mogelijk correspondeert met de individuele en professionele behoeften van de deelnemers.

Internationale conferenties

CIF International organiseert elke twee jaar een conferentie in samenwerking met een nationale afdeling. Deze conferentie duurt een week; er worden actuele onderwerpen besproken aan de hand van een thema. Naast deze professionele ontwikkeling, bieden de conferenties een mogelijkheid om leden en vrienden van CIF te ontmoeten en nieuwe vrienden over de hele wereld te maken.

De geschiedenis van deze conferenties gaat terug tot 1958, het tweede jaar na de start van het eerste uitwisselingsprogramma. In 2025 zal er weer een conferentie plaatsvinden. Dit keer in India.

Meer informatie over CIF Netherlands kunt u lezen in het jaarverslag

Translate »