Over CIF

Achtergrond informatie

The Council of International Fellowship (CIF) ) is ontstaan vanuit de Council of International Programs. Dit is een uitwisselingsorganisatie die is opgericht na de 2e wereldoorlog. Doel was om door middel van uitwisselingsprogramma’s een brug te slaan en begrip en verdraagzaamheid te bevorderen tussen deelnemers uit Duitsland en Amerika. Al snel werd het hele naoorlogse Europa er bij betrokken. Dit gedachtegoed is door CIF International voortgezet en uitgebouwd en is nog steeds leidend voor haar werk. Momenteel zijn er nationale afdelingen in 33 landen, waaronder Nederland. Tot nu toe hebben meer dan 7000 welzijnswerkers uit zo’n 120 verschillende landen deelgenomen aan een programma. In 2020 bestaat CIF international 60 jaar. Dat zou gevierd worden in Rotterdam. Helaas kon het door Covid 19 niet doorgaan.

CIF-Netherlands organiseert elk jaar een uitwisselingsprogramma van twee weken voor welzijnswerkers en bemiddelt mensen die aan een internationaal programma in het buitenland willen deelnemen. De eerste week van het Nederlandse programma wordt georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam en hier krijgen deelnemers informatie over thema’s zoals: het sociale zekerheidsstelsel, zorgstelsel, burgerschapszin en worden organisaties bezocht. Het thema “Social Inclusion in Deprived Neighborhoods” is momenteel de rode draad tijdens deze introductie. De tweede week staat in het teken van individuele programma’s die gericht zijn op het specifieke werkveld van de deelnemers. De eerste week wonen de deelnemers samen in een appartement, de tweede week in gastgezinnen.

Het wonen in gastgezinnen is een cruciaal onderdeel omdat dit de mogelijkheid geeft het land en zijn bevolking beter te leren kennen. Meer informatie over het programma in Nederland vind je hier

Uitwisselingsprogramma’s in andere landen met een professioneel CIF uitwisselingsprogramma worden volgens dezelfde principes georganiseerd: een algemene introductie en een individueel deel. De duur van de uitwisselingsprogramma’s varieert van 2 weken tot 12 maanden. De programma’s worden georganiseerd in o.a.: Argentinië, Australië, Baltische landen, Duitsland, Frankrijk, Finland/Rusland, Griekenland/Cyprus, India, Israel, Italië/Slovenië, Japan, Kenia, Nepal, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk/Tsjechië, Schotland (UK), Turkije, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Onder nieuws vindt u specifieke informatie per programma.

De uitwisselingsprogramma’s van CIF hebben tot doel

  • het verbreden van de praktische en theoretische kennis van de deelnemers op het gebied van welzijnszorg binnen het kader van sociale, culturele en politieke systemen;
  • het verdiepen van de kennis van de deelnemers en de ontvangende organisaties over het welzijnswerk in andere landen en culturen;
  • het verkrijgen van een goed inzicht in de recente ontwikkelingen op het eigen vakgebied in het gastland;
  • het delen van eigen kennis met andere deelnemers en collega’s;
  • het vergroten van het begrip voor – en kennis van – de verschillende culturen op de wereld en het leggen van internationale contacten tussen welzijnswerkers.

CIF bereikt deze doelen door welzijnswerkers uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen en hen een programma aan te bieden, waarvan de inhoud tijdens de individuele periode gericht is op de werksoort van keuze. Op deze manier wordt bereikt dat het programma zoveel mogelijk correspondeert met de individuele en professionele behoeften van de deelnemers.

Samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam

Begin jaren negentig ontstond de eerste samenwerking tussen CIF Netherlands en de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Faculteit Maatschappij en Recht.

De bijdrage aan het Nederlandse CIF-programma is inmiddels uitgegroeid tot een intensieve samenwerking. De deelnemers worden bijvoorbeeld door CIF en de HvA samen geselecteerd en de HvA verzorgd het algemene deel tijdens de eerste week van het uitwisselingsprogramma. Studenten van de HvA kunnen ook deelnemen aan de eerste week en geven daarmee een extra dimensie aan het programma. In 2019 was het thema van de eerste week “Social Inclusion in Deprived Neighborhoods”. Hierover werden inleidingen verzorgd en er werden bezoeken afgelegd aan organisaties waar studenten van de HvA werken. Verder gaven studenten en deelnemers aan het uitwisselingsprogramma presentaties aan elkaar over dit onderwerp.

Internationale conferenties

CIF International organiseert elke twee jaar een conferentie in samenwerking met een nationale afdeling. Deze conferentie duurt een week; er worden actuele onderwerpen besproken aan de hand van een thema. Naast deze professionele ontwikkeling, bieden de conferenties een mogelijkheid om leden en vrienden van CIF te ontmoeten en nieuwe vrienden over de hele wereld te maken.

De geschiedenis van deze conferenties gaat terug tot 1958, het tweede jaar na de start van het eerste uitwisselingsprogramma. Van 1-6 juli 2019 vond de 33st CIF-International Conference in Frankrijk plaats. Deze conferentie had als onderwerp “MARKET ECONOMY AND NEW PUBLIC MANAGEMENT IN SOCIAL FIELDS, impacts and alternatives.